antic_art

87 tekstów – auto­rem jest an­tic_art.

"Strach jest naszą słabością,która cza­sami ra­tuje nam życie." 

myśl
zebrała 18 fiszek • 21 grudnia 2011, 16:02

"Pot­rze­buję le­kar­stwa na dręczące mnie koszmary" 

myśl
zebrała 11 fiszek • 20 grudnia 2011, 20:57

"Cały op­ty­mizm wy­leciał ze mnie tak jak z Two­jego ciała dusza" 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 grudnia 2011, 18:35

"Myśleć o drob­nos­tkach to chy­ba je­dyna rzecz jaką mogę zro­bić by nie oszaleć" 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 listopada 2011, 20:54

"Sko­ro chcesz zdo­być swoją Księżniczkę mu­sisz wie­dzieć, że po­siada­nie białego ru­maka nie wys­tar­czy by zdo­być jej serce" 

myśl
zebrała 9 fiszek • 25 października 2011, 23:11

"Te kłam­stwa zap­ro­wadzą mnie kiedyś do grobu" 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 października 2011, 19:50

"Kłamałeś od sa­mego początku, więc te­raz kłam do końca !" 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 września 2011, 18:02

„Za dużo mówi­my o ludziach złych, a za mało o dobrych” 

myśl
zebrała 30 fiszek • 1 września 2011, 16:29

"Wszys­tkie dziecięce marze­nia uciekły mi z pu­dełka na zabawki" 

myśl
zebrała 27 fiszek • 29 czerwca 2011, 22:27

"Wiem, że jest to złe. Wiem, że tak nie może być. Wiem, że ten plan nie wy­pali, ale chce byś zaw­sze pat­rzył tak na mnie." 

myśl
zebrała 15 fiszek • 26 czerwca 2011, 19:19
antic_art

"- Some day,after I've died will you remember me ? - Don't be stupid..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

antic_art

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność